Na Kosovu i dalje veliki broj (re)uzurpirane imovine

Na Kosovu, skoro dve decenije nakon završetka sukoba, i dalje je izražen problem uzurpirane imovine. To u intervju Radiju Kontakt plus kaže viša pravna savetnica Aleksandra Dimitrijević iz regionalne Kancelarije kosovskog zaštitnika građana.

Dimitrijević podseća da se pitanjem uzurpirane imovine na Kosovu prvo bavio HPD koji je osnovao UNMIK, kasnije je taj mandat preuzela Kosovska agencija za imovinu (KPA) koja je restruktuirana i koja je sada Agencija za verifikaciju imovine.

„Međutim problem postoji, veliki je broj uzurpirane imovine, veliki je broj krivičnih i građanskih predmeta pred sudovima a ono što institucija Ombudsmana može da učini jeste da da savet građanima, monitoriše suđenja i da savete sudovima kako da postupaju u ovim predmetima,“- kaže Aleksandra Dimitrijević.

Dimitrojević potvrđuje da je na Kosovu veliki broj reuzurpirane imovine.

„Naš savet je da se slučaj obavezno prijavi Kosovskoj policiji, da se podnese krivična prijava protiv uzurpatora koji će, na osnovu te krivične prijave, biti procesuiran na sudu,“- kaže ona.

Pravo na imovinu je neotuđivo ljudsko pravo koje ne zastareva i građani svakog trenutka mogu da se obrate Instituciji ombudsmana u regionalnim kancelarijama koje se nalaze širom Kosova, uključujući Gračanicu i Severnu Mitrovicu, navodi Dimitrijević.

Izvor: Radio Kontakt plus

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."