Joksimović: Ambasadori EU nisu pominjali promenu formata dijaloga

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović je, posle sastanka sa ambasadorima zemlja članica EU u Briselu, izjavila da niko od prisutnih nije pominjao direktno uključivanje ili promenu formata dijaloga. Dodaje da je Srbija pohvaljena za sprovedene refome.

“Nije bilo intervencija u smislu direktnog uključivanja ili promene formata. Sam proces jeste komplikovan i nosi puno poteškoća i neizvesnosti, ali postoji razumevanje i percepcija da je Beograd taj koji je svoje obaveze onako kako je potpisao i ispunio, a da drugi nisu”, navela je Jadranka Joksimović.

Dodaje da je ambasadore zemlja članica EU interesovalo kada će biti postignut pravno obavezujući sporazum i da je ona iznela argumente Srbije o ulozi Briselskog sporazuma, načina na koji je postignut, u kojoj meri je implementiran i koja je strana šta uradila.

“Ja sam iznela argument sa kojim su se svi složeli, a to je da je i Briselski sporazum pravno obavezujući sporazum koji su potpisali ne samo Beograd i Priština već da on ima i grancije EU. Zamolila sam ih da pročitaju Briselski sprazuma koji ima stranu i po i vide da je Srbija zaista ispunila sve obaveze iz ovog sprazuma i da sada čekamo da vidimo konkretan i opipljiv rezultat vezan za uspostavljanje Zajednice srpskih opština da bi ceo proces mogao da se nastavi jer ga mi nismo ni opstruirali”, rekla je Joksimovićeva.

Navodi da među zemljma članicama postoji razumevanje da je Beograd radio na implementaciji Briselskog sporazuma.

Naglasila je da Srbija sada očekuje da vidi rezultate rada na izradi statuta ZSO za šta rok ističe za tri meseca.

 

Izvor: RTS / Tanjug

Foto: Tanjug

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."