Visoka Ekonomska škola Peć – u toku prvi konkursni rok

Висока економска школа струковних студија из Пећи са привременим седиштем у Лепосавићу у школској 2018/19 уписује укупно 400 студента на основним струковним студијама и 100 студената на специјалистичким струковним студијама и то:

  • 300 студената на основним струковним студијама који се финансирају из буџета
  • 100 студената на основним струковним студијама који плаћају школарину
  • 100 студената на специјалистичким струковним студијама који плаћају школарину

на следећим студијским програмима:

Студијски програм на основним струковним студијама Број студената
који се финансирају из буџета који плаћају школарину
1. Пословање малих и средњих предузећа 100 33
2. Спољнотрговинско и царинско пословање 100 34
3. Финансијско пословање предузећа 100 33

 

Студијски програм на специјалистичким струковним студијама Број студената

који плаћају школарину

1. Финансијско пословање 50
2. Трговинско пословање 50

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем, у четворогодишњем трајању. Сви кандидати који се уписују на основне струковне студије полажу квалификациони испит из два предмета по сопственом избору од 4 понуђена:

  • економија
  • математика
  • социологија
  • економика и организација предузећа

У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које је завршило високу струковну школу у економској области. Школарина за студенте на основним струковним студијама који плаћају школарину износи 50.000,00 динара и плаћа се у 5 једнаких рата. Школарина за студенте странце на основним струковним студијама износи 1.040 америчких долара, у динарској противвредности. Школарина за студенте на специјалистичким струковним студијама износи 80.000,00 динара, такође се плаћа у 5 једнаких рата.

Пријављивање кандидата обавиће се од 18.06. до 29.06.2018. године, полагање пријемног испита биће обављено 04.07.2018. године, у периоду од 10:00 до 13:00 часова у седишту школе у Лепосавићу, за кандидате из Лепосавића и Зубиног Потока, а за кандидате из Грачанице, у одељењеу школе у Грачаници.

Упис кандидата вршиће се до 12.07.2018. године.

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."