UNS i DNKiM Skupštini Kosova: Prestanite sa kršenjem prava na upotrebu srpskog jezika

Iako su po Ustavu Kosova srpski i albanski službeni jezici i danas u parlamentu Kosova nije bilo prevoda na srpski jezik i to odmah pošto su srpski poslanici napustili zasedanje.

UNS i DNKiM oštro osuđuju ovaj postupak i traže da prestane diskriminacija svih građana Kosova, pa i novinara, kojima je maternji jezik srpski. UNS i DNKiM ističu da se nastavlja kršenje Zakona koji svim građanima garantuje slobodu govora i izražavanja, kao i pravo na upotrebu maternjeg jezika i to sa mesta koje bi trebalo da služi kao primer poštovanja zakona.

UNS i DNKiM takođe zahtevaju hitnu reakciju srpskih predstavnika u kosovskim institucijama i Kancelarije poverenika za jezike zbog kršenja Zakona o upotrebi jezika i jezičke diskriminacije.

Comments