Dimkić:Izrada Statuta još jedan od jednostranih poteza Prištine

Generalni direktor “Trepča-sever” Jovan Dimkić kaže da su bombastične izjave Pristine o novom statusu Trepče prazna priča za unutrasnju politicku upotrebu.

Sa ekonomskog aspekta, mnogo bi bilo bolje da je pronađen neki plan ili naznaka programa za razvoj i unapređenje proizvodnje za “Trepču-jug”, jer “Trepča-sever” beleži dobre proizvodno-finansijske rezultate kaže on.

Dimkić smatra da usvajanje predloga Statuta samo po sebi neće uticati na proizvodnju, zarade radnika, dolazak potencijalnih investitora ili bilo šta od čega bi kompanija “Trepča” i njeni radnici imali bolju perspektivu.

“Izrada Statuta je još jedan od jednostranih poteza koje Priština sprovodi još od usvajanja Zakona o Trepči 2016. godie. Bili smo pozivani ali čak i da smo prihvatili učešće ono bi se zbog broja nas koji bi učestvovali svelo na prost dekor jer bi se sve odluke donosile mimo nas”, rekao je Dimkić za našu televiziju.

Prema njegovim rečima”prvi razlog za neučestvovanje je što je Vlada Srbije taj zakon proglasila pravno ništavnim i nije bilo mogućnosti da mi u tome učestvujemo”.Dimkić je ocenio da je ovo još jedan u nizu njihovih poteza da ostvare svoje političke ciljeve .

“Sve  aktivnosti koje je do sada  Vlada preduzimala , uključujući i izradu dokumentacije za osnivanje ovog preduzeća kao što je izrada statuta . sprovodi se bez učešća Srba , menažmenta, sindikata pa čaki i političkih predstavnika Srba u kosovskim institucijama”, rekao je Dimkić.On je istakao da je “za nas lošije od usvajanja predloga statuta , koji ne znači ništa i ne doprinosi ničemu sa ekonomskog aspekta , niti povećanju proizvodnje niti zarada , niti dolasku potencijalnih investitora , što je za Trepču važno, jeste problem u opstrukciji kosovskih institucija prema  ovom kolektivu”.

“Radi se o neizdavanju izvoznih dozvola za naše proizvode koji traje više meseci za pojedine artikle a od pre petnaestak dana i za naš regularan proizvod cinkov koncentrat koji nam čini veliki deo prihoda”, rekao je Dimkić i dodao da na ovaj način Priština ugrožava finasisku likvidnost Trepče koja teško izmiruje obaveze prema dobavljačima, isplaćuje zarade radnicima , a u situaciji je da i komercijalni ugovori budu otkazivani zbog nemogućnosti ispunjavanja obaveza.

“Uslovljeni smo da se za izdavanje izvoznih dozvola obraćamo novoformiranom Nadzornom odboru koji može postati nadležan samo nakon registracije nove kompanije. Još nije usvojen u finalnoj fazi ni Statut koji treba da usvoji Skupština Kosova i tek nakon toga treba izvršiti registraciju”, objašnjava Dimkić.On naglašava da ” se vladi Kosova žuri da uspostavi novi pravni sistem, kako su oni zacrtali, koristeći potpuno bespravne metode , nepoštujući sopstvenu regulativu “.

“Mi smo spremni da se ponašamo u skladu sa tim političkim ucenama i mi ćemo istrajati na tome da ne možemo da prihvatimo novi način rada ,makar do trenutka dok se ne izvrši registracija nove kompanije”, rekao je Jovan Dimkić.

Izvor:TV MOST(foto)

Comments