Priština kroji novi status Trepče?

Dnevni list Koha tvrdi da je došao u posed kopije dokumenta kojem se rudarskom kompleksu Trepča daje novi status, po kojem će postojati tri jedinice koje će biti nezavisne u finansijskim i biznis planovima.

Rudarski kompleks je podeljen na tri jedinice, od kojih je jedna locirana na severu zemlje i njome će upravljati Srbi.

Bord supervizora je sastavio nacrt statuta i sada je potrebno da to usvoje vlada i parlament.

Za razliku od drugih javnih preduzeća, Trepčom neće upravljati jedan izvršni direktor, već će imati upravljački odbor.

Uz izvršnog direktora i njegovog zamenika, u odboru će biti šefovi poslovnih jedinica koje će imati mogućnost odlučivanja i upravljanja preduzećem.

Izvor: RTV, Fonet, TV Most

Comments