NVO Aktiv otvorila Kancelariju u Prištini

PRIŠTINA – Nevladina organizacija Aktiv iz Kosovske Mitrovice otvorila je juče u Prištini, Kancelariju za građanske inicijative.

Direktor NVO Aktiv Miodrag Milićević kazao je da je novootvorena kancelarija u Prištini prostor u kome će se negovati iskren dijalog o životu Srba, kao i drugih nevećinskih zajednica na Kosovu.

“Dijalog između nas samih i dijalog sa našim komšijama Albancima. Negovaćemo reči koje pozivaju na razum, toleranciju, prosperitet i jednakost. Pokušaćemo da odavde šaljemo poruke koje će se čuti i koje će čuti svi oni kojima je data mogućnost da odlučuju o našim životima”, kazao je Milićević.

Kancelarija za građanske inicijative je projekat NVO Aktiv koji je podržan od strane Ambasade Švajcarske na Kosovu.

Ovaj projekat ima za cilj da podrži glas naroda, kazao je švajcarski ambasador u Prištini Jan Hubert Lebet.

“Nadamo se da će Srbi na Kosovu i druge nevećinske zajednice iskoristititi ovu mogućnost postojanje ove kancelarije. Aktiv će približiti njihove interese centralnim vlastima i kretaorima politike i uspostaviti kanal komunikacije između severa i centralnog Kosova”, kazao je Lebet.

Kancelarija treba da sprovodi nekoliko vrlo važnih zadataka, rekao je šef Kancelarije Boban Simić.

“Očekujem da će naše delovanje uticati na povećano učešće i bolju efikasnost nevećinskih organizacija civilnog društva u konsultativnim mehanizmima na centralnom nivou, pre svega organizacija kosovskih Srba”, kazao je Simić.

Osim Aktiva, u Prištini funkcioniše Centar za mir i toleranciju koja je do sada bila jedina srpska nevladina organizacija.

 

RTV KIM

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."