Ima li nedoumica posle Briselskog sporazuma

Da li se briselski sporazum  u potpunosti sprovodi na terenu ili ne ?Da li nesprovođenje  sporazuma utiče na život gradjana? Ima li nedoumica oko telekomunikacija i energetike , predstavljajući studiju na kojoj je radila  a koja nosi naziv „Mrak i tišina nakon Briselskog sporazuma“ novinar Sanja Sovrlić je nedavno govorila u emisiji Radio Kosovske Mitrovice.

„Ostaje otvoreno pitanje da li će građani nakon dve godine i nakon isteka privreme dozvole MTS D.O.O preduzeću svoje impulse plaćati po ceni rominga kao prema inostranstvu.Rekla je da će  kroz dalje istraživanje i radu na studiji možda  i na to pitanje naći odgovor.“rekla je Sovrlićeva .“Energetika je , kako kaže, samo slovo na papiru, nema još uvek praktične primene, i kako bih vam rekla ,trebalo bi predhodno ispuniti  neophodne pripreme , odnosno  sprovesti informativne kampanje  i odredjene infrastrukturne radove,mislim pre svega na zamenu brojila  i ostalog.“dodala je Sovrlić.

Naglasila je potrebu za  jačanjem vladavine prava  i uključivanjem nevladinog sektora  u podšku zajednici i institucijama kroz dijalog i debate

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."