“Eco Art Fest” u Galeriji “Akvarijus”

Akcija zajedničke pomoći (AZP) i Privatni kulturni centar Galerija Akvarijus raspisuju konkurs za učešće na Eco Art festivalu.

Eko art festival (ECO ART FEST) je trodnevni takmičarski festival koji će se prvi put održati u severnom delu Mitrovice od 23. do 25. maja 2018. godine.

Na festivalu će biti predstavljeni radovi učesnika koji su pohađali barem jednu od četiri edukativne ekološko-umetničke radionice (vizuelne umetnosti – film i fotografija; likovne umetnosti; primenjene umetnosti i modni dizajn; vajarstvo) koje će biti održavane u periodu od 30. marta do 15. maja 2018. godine (četiri radionice u trajanju od po tri sata; datumi održavanja radionica biće saopšteni naknadno).

Autori najboljih radova u četiri kategorije (fotografija, film, likovne umetnosti, primenjene umetnosti i modni dizajn) dobijaju plaketu i novčani iznos od 100 američkih dolara.

 

Pravo prijave na konkurs učešća imaju svi mladi ljudi (prednost imaju srednjoškolci i studenti) koji imaju umetnički senzibilitet i osećaj za zaštitu životne sredine.

Prijava kandidata traje do 19. marta, od 20. do 25. marta obaviće se razgovor sa kandidatima, posle čega će biti objavljeni rezultati konkursa (najkasnije do 26. marta 2018. godine).
Prijava na konkurs treba da sadrži:

Ime i prezime kandidata;

Kratku biografiju;

Oblast za koju se konkuriše (vizuelne umetnosti, likovne umetnosti; primenjene umetnosti i dizajn; vajarstvo).

Prijave na konkurs potrebno je slati elektronskim putem, na adresu ofice@ecoartfest.org sa naslovom: Konkurs za Eko art festival.

Sve informacije o Eko art festivalu i konkursu možete pročitati na internet strani ecoartfest.org.

Eko art festival podržan je od strane UNMIK-a.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."