Đikić: Intenzivnija saradnja SANU i institucija na KiM

Na sastanku članova SNF-a sa predsednikom SANU dogovorena je intenzivnija saradnja obrazovnih i naučnih institucija na Kosovu i Metohiji sa Srpskom akademijom nauka i umetnost, rekao je nakon sastanka Aleksandar Đikić.

Predstavnici Srkog nacionalnog foruma (SNF) rаzgovarali se u Beogradu sa predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimirom Kostićem.

Potpredsednik Srpskog nacionalnog foruma Aleksandar Đikić, je kazao da je sastanak prošao jako dobro.

“Imamo iste zaključke to moram odmah da vam kažem. Ovaj sastanak je bio vrlo dobar, takođe je dugo trajao. Neka rešenja smo mi prezentirali predsedniku, a još više je on nama. Tako da bi konačan zaključak bio da će doći do intenzivnije saradnje, ne samo sa našim forumom, on će biti samo inicijator, već svih obrazovnih i naučnih institucija na Kosovu i Metohiji i Srpske akademije nauka i umetnosti“, rekao je Đikić za RTV Kim.

Naredni sastanak članova SNF-a sa predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimirom Kostićem će, prema Đikićevim rečima, biti održan nakon Vaskrsa.

 

Izvor : RTV Kim

Foto : RTV Kim

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."