Kosovska Mitrovica: Debata o aktivnijem uključivanju žena u politiku

NVO “Žensko pravo” i  NVO “Mundesia” organizovaće u utorak, 13. marta debatu na temu “Ojačavanje žena u politici”.

Diskusija ce se fokusirati na nejednakost polova u politici, kao i na bitnosti uključivanja većeg broja žena u politiku kako bi se osigurali demokratija i mir.

Debata se organizuje u sklopu projekta “Mitrovica Women Trust Building Initiative,” koji je podrzan od strane UNMIK-a.

Diskusija će se održati , u 12:00 casova, u prostorijama IBCM-a u Severnoj Mitrovici.

Učesnici debate biče  Adrijana Hodžić, Valdete Idrizi, Danijela Vujačić i Igor Simić.

Comments