Unutrašnji dijalog o KiM u Kosovskoj MItrovici: Prištinski univerzitet najveći razvojni potencijal

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovkoj Mitrovici danas je održan Okrugli sto  omladine i studenata sa KiM, pod nazivom „Perspektive visokog obrazovanja na Kosovu i Metohiji“, koji se održava u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji.

U svojim izlaganjima, studenti su ukazali na njihovu želju da ostanu na prostoru Kosova i Metohije. Govorili su o  problemima vezanim za nedostatak prostora na pojedinim fakultetima, ali I o zaposlenju i bezbednosti.

Predsednik Studentskog parlamenta PU Ivan Virijević kaže da su student svesni da uloga njihovog Univerziteta nije samo obrazovna.

“Studenti su sačuvali ovaj grad.  Sačuvali su srpski nacionalni korpus i negovali nadu da će bolje sutra svakako doći. Svesni činjenice da misija Univerziteta  na ovim prostoprima nije samo obrazovna, ukazujemo na potrebu da Republika Srbija u istoj meri u kojoj je to činila i dosad, pomaže razvoj Univerziteta, pre svega u kvalitativnom smislu”, rekao je Virijević i konkretno naglasio na potrebu izgradnje novih objekata za nekoliko fakulteta koji još uvek nemaju svoj krov.

Rektor Univerziteta prof. dr Rade Grabić rekao je da činjenica da je na ovom Univerzitetu održan Okrugli sto u okviru Unutrašnjeg dijaloga  o KiM,  pokazuje kolika je važnost ove visokoškolske institucije za opstanak srpskog naroda u pokrajini.

“ Veliko je zadovoljstvo što su naši student danas imali priliku da iskažu sve svoje želje  visokim predstavnicima vlasti a li takođe zadovoljstvo je i što su naši student, nastavnici i saradnici upravo od njih imali priliku da čuju da država Srbija nikada neće odustati od Kosova i Metohije i od svog Univerziteta”, rekao je Grabić.

Generalni sekretar predsednika Srbije, Nikola Selaković, izjavio je da je Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, najveći razvojni potencijal u južnoj srpskoj pokrajini.

Selaković je nakon okruglog stola u okviru unutrašnjeg dijaloga o KiM, koji je održan u Mitrovici, rekao da je taj univerzitet “inkubator u kojem se obrazuje najveći broj mladih ljudi u tom delu Srbije, ljudi koji su voljni, željni da učestvuju u kreiranju svoje budućnosti, rešavanju problema koji su nasleđeni iz prošlosti, koji su voljni i željni da pomognu svojoj državi da opstane tamo gde još uvek postoji na KiM i da se brani i da ima stav u budućnosti, kakav nije imala u prošlosti”.

Zamenik direktora Kancelarije za KiM  Dušan Kozarev rekao je da je značaj Univerziteta za opstanak srpskog naroda na Kosovu I Metohiji, da on ne može da ne ostane.

“Ohrabrujemo vas i dalje da  nastavite, kao što smo dosad da gradimo Univerzitet, da ga proširujemo,  da g a razvijamo i savkog dana činimo sve boljim”, rekao je Kozarev i dodao da je Univerzitet pokretačka snaga intelekta na Kosovu I Metohiji.

Na okruglom stolu obratili su se I gradonačelnik Opštine Severna  Mitrovica Goran Rakić,ministar za zajednice i povratak u kosovskoj Vladi Dalibor Jevtić i predstavnici ministarastva prosvete,omladine i sporta. Učesnici dijaloga bili su i predstavnici studenata svih deset fakulteta Univerziteta.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."