Simić:Imamo sve uslove da budemo ravnopravne ,nastavljamo da težimo ka tome

„ Ja mislim da mi danas imamo razloga za  čestitanje a i za cveće jer imamo evo danas , primere da su se sve naše predhodnice krvavo borile ,  bile hapšene i zlostavljane  a pritom samo tražile svoja osnovna ljudska prava a mi danas zahvaljujući njima imamo prosto pravni okvir i usvojene deklaracije o pravima žena .Imamo dakle medjunarodni pravni okvir , imamo nacionalni pravni okvir a imamo i akcione planove za ostvarivanje potpune rodne  ravnopravnosti.Na nama  je danas da nam u svim institucijama pruže podršku i omoguće ravnopravno učešće u svim segmentima odlučivanja“rekla je Ružica Simić aktivistkinja za ženska prava gostujući u osmomartovskoj emisiji u centru pažnje Radio Kosovske Mitrovice.

„Na svim mestima koje nose moć i na kojima se odlučuje o važnim zakonskim i podzakonskim aktima trebalo bi da se aktiviraju žene“.

Na naše pitanje koliko u svemu tome kaskamo za ostalim evropskim i svetskim  zemljama , rekla je da nigde situacija nije sjajna i nigde nije sve zlatno  ali ima yemalja koje su problem rodne nejednakosti svele na minimum kao sto je Svedska i neke Nordijske zemlje gde ima sve vise  slučajeva da su žene ministri odbrane ministri policije i sl.

Učestvujući u tribini  u okviru  Festivala ženskog stvaralaštva“Vreme za impuls žene“  na temu „Uloga žene u društvu uzimajući istorijske ličnosti za primer Simićeva je ukazala po ko zna koji put na znađaj neprekidne borbe žena za svoj položaj u svim sferama društva.

Comments