Simić: Pravosudni sistem dobio na kvalitetu integrisanjem srpskih sudija

Poslanik Srpske liste Igor Simić,  izjavio je danas da je kosovski pravosudni sistem  dobio na kvalitetu integracijom srpskih sudija.

Na današnjoj sednici skupštinskog  odbora za zakonodavstvo u Prištini izveštaj je, kako je saopšteno iz Srpske liste,  podneo predsednik Sudskog saveta Nehat Idrizi.

Tom prilikom, kao jedan od uspeha istaknut je proces integracije pravosuđa na severu Kosova i Metohije i dobri odnosi koji vladaju unutar sudova među sudijama i zaposlenima.

Poslanik Srpske liste Igor Simić, koji je jedini predstavnik Srba u ovom odboru istakao je zahvalnost Sudskom savetu na realizaciji postignutog sporazuma o pravosuđu u skladu sa dogovorom Beograda i Prištine.

“Pravosudni sistem je dobio na kvalitetu integracijom srpskih sudija. Kada govorimo o kvalitetu ovih sudija, tu mislim na sve sudije, koje su integrisane pa i na gospodina Kabašića i gospođu Trifunović, ovde se radi o visoko profesionalnim i visoko moralnim osobama sa integritetom koji će raditi u skladu sa zakonom i interesima građana. Integracijom srpskih sudija sprečićemo situacije koje su imali u prošlosti da se procesi protiv Srba vode bez njihovog prisustva i prava na odbranu, kao i na način da se poštuju prava Srba, pre svega pravo na pravično suđenje, koje će se voditi na srpskom jeziku” – istakao je Simić.

On je naglasio potrebu da se u narednom periodu posebno afirmiše proces arbitraže i medijacije kao način da se smanji broj predmeta, brže rešavaju sporovi i građani brže dođu do pravde.

Predstavnica Samoopredeljenja u pomenutom odboru je kritikovala način sprovođenja briselskog sporazuma i izrazila sumnju na kvalitet imenovanih sudija, sa posebnim naglaskom na rad članice Sudskog saveta Radojke Trifunović i na rad i pitanje prethodnog angažovanja sudije Nikole Kabašića u periodu 2000 – 2003 godine.

 

Izvor : Radio Kontakt plus

Foto : Radio Kontakt plus

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."