Gračanica: Ekipe na terenu zbog opasnosti od poplava

Situacija poplavljenih sela u opštini Gračanica je pod kontrolom i za sada nema većih opasnosti. Nivo Sitnice je u porastu kod Radeva, ekipe su na terenu i preduzete su preventivne mere. U Ugljaru i Lepini voda se povlači i situacija je pod kontrolom.

Zbog otapanja snega i obilnih padavina u nekoliko sela u opštini Gračanica meštani su imali problema sa nadošlom bujicom vode.

Akcija čišćenja kanala za odvod atmosferskih voda organizovana je nakon kiše i otopljenja snega, kako bi se sprečilo izlivanje vodotokova.

Direktor javnih službi Vladica Trajković je svakodnevno na terenu i ističe da su ekipe preventivno delovale kako bi sprečile pogoršanje situacije.

„ U Ugljaru kod Bergen naselja i Lepini kod groblja voda se povlači i sada je situacija pod kontrolom. Međutim trenutno se u Radevu povećava nivo Sitnice, ekipe javnih službi su tamo prate sitaciju, džakovi sa peskom su već spremni kako bi se situacija odmah svela pod kontrolom“, kazao je Trajković.

U Lepini i Ugljaru poplavljeni su bili delovi domaćinstava ali voda nije prodrla u kuće i ostale objekte.

„Ekipe su u svakom trenutku spremne da reaguju za sada je sve pod kontrolom i nema većih opasnosti“, rekao je Trajković za Informativnu službu opštine Gračanica.

Prema njegovim rečima, većih problema nije bilo zahvaljujući preventivnim merama koje je lokalna samouprava ranije preduzela podizanjem nasipa, čišćenjem, proširenjem i produbljivanjem rečnih korita u svim mestima.

Izvor : Opština Gračanica

Comments