Gračanica: Ekipe na terenu zbog opasnosti od poplava

Situacija poplavljenih sela u opštini Gračanica je pod kontrolom i za sada nema većih opasnosti. Nivo Sitnice je u porastu kod Radeva, ekipe su na terenu i preduzete su preventivne mere. U Ugljaru i Lepini voda se povlači i situacija je pod kontrolom.

Zbog otapanja snega i obilnih padavina u nekoliko sela u opštini Gračanica meštani su imali problema sa nadošlom bujicom vode.

Akcija čišćenja kanala za odvod atmosferskih voda organizovana je nakon kiše i otopljenja snega, kako bi se sprečilo izlivanje vodotokova.

Direktor javnih službi Vladica Trajković je svakodnevno na terenu i ističe da su ekipe preventivno delovale kako bi sprečile pogoršanje situacije.

„ U Ugljaru kod Bergen naselja i Lepini kod groblja voda se povlači i sada je situacija pod kontrolom. Međutim trenutno se u Radevu povećava nivo Sitnice, ekipe javnih službi su tamo prate sitaciju, džakovi sa peskom su već spremni kako bi se situacija odmah svela pod kontrolom“, kazao je Trajković.

U Lepini i Ugljaru poplavljeni su bili delovi domaćinstava ali voda nije prodrla u kuće i ostale objekte.

„Ekipe su u svakom trenutku spremne da reaguju za sada je sve pod kontrolom i nema većih opasnosti“, rekao je Trajković za Informativnu službu opštine Gračanica.

Prema njegovim rečima, većih problema nije bilo zahvaljujući preventivnim merama koje je lokalna samouprava ranije preduzela podizanjem nasipa, čišćenjem, proširenjem i produbljivanjem rečnih korita u svim mestima.

Izvor : Opština Gračanica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."