Skupština u Prištini usvojila izmenjen zakon o naplati poreza na nepokretnu imovinu

Snažnim i predanim zalaganjem poslanika Srpske liste skupština u Prištini usvojila je izmenjen zakon o naplati poreza na nepokretnu imovinu, koji je stupio na snagu, saopšteno je iz ove stranke.

Usvajanjem amandmana Srpske liste, kako se navodi u saopštenju, onemogućeno je da se vrši naplata poreza na nepokretnu imovinu koja je uzurpirana. Šta više, građanima čija je imovina uzurpirana, a to je potvrđeno od strane nadležnog organa, neće biti naplaćen porez za vreme dok je imovina uzurpirana, kao i za prethodne godine u kojima je imovina bila uzurpirana.

Za identifikaciju osoba čija imovina je uzurpirana opštine na čijoj teritoriji je navedena imovina su dužne da sarađuju i razmenjuju potrebne informacije sa Kosovskom agencijom za upoređivanje i verifikaciju imovine, sudovima ili svaki drugim organom nadležnim za razmatranje slučajeva uzurpirane imovine na Kosovu i Metohiji.

Srpska lista se zahvaljuje i predstavnicima međunarodne zajednice koja je imala razumevanja za ovo pitanje i pružila podršku radu naših poslanika, navedeno je u saopštenju.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."