U Kosovskoj Mitrovici održana završna konferencija projekta “Zagovaranjem za promene”

NVO  „Nova društvena inicijativa“ održala je danas u Kosovskoj Mitrovici  završnu konferenciju kojom je zaokružen projekat “Zagovaranjem za promene” .

Ovaj projekat je imao za cilj da  ojača mlade ljude sa severa Kosova da efektivno zagovaraju u četiri tematske oblasti – zaštita životne sredine,  bezbednost, opštinske usluge za mlade i  obrazovanje i mobilnost mladih objašnjava   programski direktor NVO „NDI“ Aca Mitić

„Najbitnije je da je u sam projekat  direktno bilo uključeno oko 120 mladih ljudi , od toga tridesetoro njih je prošlo trening koji je trebao da ih nauči  efektivnom zagovaranju, a to je svoju primenu našlo u Nedelji zagovaranja, kroz četiri zagovaračke inicijative, što je veliki uspeh za nas“ kaže Mitić.

On je posebno podvukao važnost saradnje sa OEK Sinergija, sa kojom je NVO „NDI“ kreirala strateški dokument,  kojim se ove dve organizacije obavezuju  da  će nastaviti saradnju na polju  omladinskog rada i omladinskih politika.

Tokom nedelje zagovaranja, NVO „NDI“ i OEK „Sinergija“ realizovale su  osam projektnih aktivnosti koje su se ticale četiri elementarna društvena momenta, bez kojih mladi ljudi ne vide svoju budućnost ni na ovim prostorima, ali  ni na drugim.

Kao glavni problemi mladih ljudi na severu Kosova i Metohije  ističu se velike poteškoće u pribavljanju dokumentacije, za šta se kao preporuka navodi otvaranje matičnih službi u svim opštinama na severu Kosova, kao i obuka postojećeg i zapošljavanje novog kadra.

Kada je u pitanju bezbednost, mladi je ocenjuju veoma loše, čak primećuju da ona nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, ima  trend pogoršanja.  Mladi poručuju da je moguće popraviti situaciju poboljšanjem saradnje između svih faktora bezbednosti – policije, civilnog društva, lokalnih samouprava i verskih zajednica.

Kada je reč o obrazovanju i mobilnosti, Univerzitet u Pruštini sa privremenimsedištem u Kosovskoj Mitrovici nudi sasvim solidne mogućnosti mladima da se pokrenu, putuju, obrazuju u drugim sistemima, usasvršavaju,  ali kako pokazuju istraživanja, interesovanja gotovo da uopšte nema. Izrada strategije za povećanje mobilnosti studenata i aktivno uključivanje lokalne samouprave bi dalo dobre rezultate, kažu mladi istraživači.

Projekat „Zagovaranjem za promene”  koji je sproveden od jula 2017. do februara 2018. godine, finansirala je Kosovska fondacija za civilno društvo .

Comments