Konferencija:”Kosovo,zona posebnih pasoša”

NVO Aktiv organizuje u sklopu platforme za zastupanje Empirica konferenciju “Kosovo: zona

posebnih pasoša” u četvrtak, 8. februara od 12 časova u Centru građanske energije (NVO Aktiv) u Severnoj Mitrovici, ulica Kalja Petra I 183a.

Na konferenciji će biti predstavljen sažeti predlog praktične politike o problemu pasoša osoba koje žive na Kosovu, i o njemu će se raspravljati.Prevod na engleski i albanski jezik biće obezbeđen.

Comments