Posao: Opština Zvečan raspisuje konkurs za nova radna mesta u zdravstvu i prosveti

OPŠTINA ZVEČAN

Na osnovu člana 8. Stav 1. Zakona o radu (Br.03/L-212), člana 3. Stav 1. Administrativnog uputstva za regulisanje procedura radnog odnosa u javnom sektoru (Br.14/2011), člana 5. tačka c. Zakona Br 03/ L -068 o obrazovanju u opštinama Kosova, Opština Zvečan, dana 22.12.2017 godine, objavljuje:

K O N K U R S

Za sledeća radna mesta

Odeljenje za Obrazovanje  

 1.  Naziv radnog mesta: Pedagog /Psiholog/ Sociolog

Uslovi:

 1. Završen Fakultet, odsek Pedagogija- Psihologija –Sociologija

Radno vreme: 40 sati nedeljno

Broj izvršilaca: 15

 1.  Naziv radnog mesta : Učitelj – Vaspitač

Uslovi:

 1. Završen Fakultet

Radno vreme: 40 sati nedeljno

Broj izvršilaca: 13

 1.  Naziv radnog mesta : Nastavnik engleskog jezika

Uslovi:

 1. Završen Fakultet

Radno vreme: 40 sati

Broj izvrsilaca: 10

 1.  Naziv radnog mesta: Administrativni Radnik

Uslovi:

 1. Završena Srednja ili Viša Škola

Radno vreme: 40 sati nedeljno

Broj izvršilaca: 37

Odeljenje za zdravstvo

 1. Naziv radnog mesta : Doktor opšte prakse

Uslovi:

 1. Završen Fakultet

Radno vreme: 40 sati

Broj izvrsilaca: 6

 1. Naziv radnog mesta : Medicinska sestra/tehničar

Uslovi:

 1. Završena srednja škola

Radno vreme: 40 sati

Broj izvrsilaca: 12

 1. Naziv radnog mesta : Administrativni radnik

Uslovi:

 1. Završena srednja ili viša škola

Radno vreme: 40 sati

Broj izvrsilaca: 10

Period zaključenja ugovora: Probni rad u trajanju od godinu dana, uz mogućnost produženja ugovora na neodređeno vreme.

Potrebna dokumentacija: fotokopija lične karte, fotokopiju validne diploma (za više škole i fakultete overena kod notara), Potvrda iz suda i policije da lice nije osuđivano, sertifikati.

Aplikacije se mogu preuzeti i podneti svakog radnog dana u kancelariji Arhive opštine Zvečan – ulica Kralja Milutina BB, u periodu od 8:00 do 12:00 časova.

Rok za dostavljanje aplikacije je 14 dana od objavljivanja konkursa.

Napomena: Neblagovremena i nekompletna dokumentacija neće biti razmatrana.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."