FTN u Kosovskoj Mitrovici proslavio 50 rodjendan

“Pedeset godina u životu čoveka je dugačak period ,pedeset godina u ljudskom pamćenju je veoma kratak period.Menjala su se carstva i kraljevstva a Univerzitet je ostajao i opstajao.Nadam se da će tako biti i sa našim Univerzitetom.O istorijatu fakulteta napravljen je dokumentarni film koji je dekan najavio i zahvalio ljudima iz televizije koji su vredno radili na filnu ali i na tome sto su aktivno učestvovali u montiranju novog televiyijskog studija koji svečano otvaramo danas , povodom jubileja našeg fakulteta“ rekao je na svečanosti povodom 50 godina postojanja i rada Fakulteta Tehničkih  Nauka u Kosovskoj Mitrovici prof. Dr. Nebojsa Arsić

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici proslavio je danas 50 godina postojanja i rada. U ovoj visokoškolskoj ustanovi danas je svečano otvoren i TV studio. Preko 1.000 studenta školuje se na osnovnim, master i doktorskim studijama ovog fakulteta koji u svom sastavu ima elektro-tehnički, rudarsko-metalurški, građevinsko-arhitektnosti i mašinski smer.

“Ne smete biti zadovoljni nivoom sopstvenog znanja. Ni brojem ideja, projekata i patenata, ni trenutnom metodologijom izvođenja nastavnog procesa, istraživačkog rada, ni uslovima u kojima radite – već morate svakog dana da razmišljate šta je moguće bolje uraditi i težiti da taj kvalitativno viši nivo i dostignete,” kazao je na svečanoj akademiji zamenik direktora Kancelarije za KiM, Damjan Jović.

Foto.Kossev

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."