Održana inicijalna sednica Radne grupe za pružanje podrške vođenju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu

Na današnjoj inicijalnoj sednici Radne grupe za pružanje podrške vođenju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji sa predstavnicima ministarstava razgovarano je o uključivanju organa i organizacija u unutrašnji dijalog, koji treba da se vodi na više nivoa, kroz koncentrične krugove, uz učešće najširih slojeva društva i svih relevantnih društvenih grupa, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Dijalog bi, kako je istaknuto, morao da podrazumeva odgovoran, realan i racionalan pristup temi Kosova i Metohije, koji bi Republici Srbiji omogućio da ostane na putu razvoja, a otklonio mogućnost nekih novih sukoba.

Članovi Radne grupe usaglasili su da će se dijalog odvijati u formi okruglih stolova, konferencija, radionica i tribina, a prva od strukovnih rasprava, koja će okupiti profesore svih pravnih fakulteta u Srbiji, biće održan već sutra u Beogradu. Takođe, Radna grupa će omogućiti komunikaciju i putem svoje veb stranice i društvenih mreža, a na sastanku je usvojen i vizuelni identitet ove radne grupe i procesa unutrašnjeg dijaloga.

Radna grupa za pružanje podrške vođenju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji obrazovana je odlukom Vlade Srbije 16. oktobra, a za njenog predsednika izabran je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.

Zadatak Radne grupe je da pruža podršku nadležnim organima, organizacijama i telima u procesu vođenja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, kao i da prati i koordinira aktivnosti koje nadležni organi državne uprave preduzimaju u procesu vođenja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji.

Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva odbrane, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Generalnog sekretarijata Vlade, Kabineta predsednika Vlade i Kancelarije za saradnju s civilnim društvom.

Sekretar Radne grupe je državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić, a u njenom radu po potrebi mogu učestvovati i predstavnici drugih organa i organizacija.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."