Zatvori zbog zloupotreba povlastica za građane KiM

Apelacioni sud u Beogradu povećao je za po nekoliko meseci kazne i pravosnažno osudio na šest godina zatvora Ivanu Šikoru, a 15 njegovih saradnika na kazne od godinu dana meseci do pet godina zatvora jer su iskorišćavajući ranije povlastice Vlade Srbije za građane Kosova i Metohije, malverzacijama sa naftnim derivatima oštetili državni budžet tokom 2008. i 2009.

Istom odlukom, koja je objavljena na sajtu suda, Apelacioni sud je od osuđenih naložio oduzimanje određenig novčanih iznosa, kao imovinsku korist koju su stekli izvršenjem krivičnih dela.

Šikora i ostali su osuđeni za krivična dela zločinačlo udrživanje, pranje novca i zloupotreba položaja odgovornog lica.

Pored Šikore, osuđen je Goran Stojisavljević na pet godina zatvora, a Srđan Vulović i Dejan Vulović na po četiri godine zatvora.

Milana Bojadžiju, Dragana Bičanina i Zorana Stojisavljevića sud je osudilo na po dve godine zatvora, Darka Berjana na dve i po, Nebojšu Kostića na tri i po,

Dragutina Isailovića na dve godine i devet meseci.

Takođe, Stevicu Maksimovića na godinu dana zatvora, a Vladimira Topalovića i Svetolika Lazića na po devet meseci zatvora.

Zbog izvršenja krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog Nebojša Ostojić i Slaviša Purić su osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po 2 godine i 9 meseci, a Stevan Purić na godinu dana zatvora.

Istom presudom izrečena je mera bezbednosti oduzimanja teretnog vozila marke „Man“ i priključnog vozila – dve cisterne, koji predmeti su upotrebljeni za izvršenje krivičnih dela.

Od Ivana Šikore, Srđana Vulovića, Dejana Vulovića, Gorana Stojisavljevića, Darka Berjana Milana Bojadžije, Zorana Stojisavljevića, Dragana Birčanina, Nebojše Kostića, Dragutina Isailovića i Nebojše Ostojića je oduzeta imovinska korist od 35.561.380,70 dinara.

Takođe od Slaviše Purića je oduzeto 1.703.832 dinara, Stevana Purića 1.043.052 dinara, Stevice Maksimovića 929.401,30 dinara.

Od Vladimira Topalovića je oduzeto 716.280 dinara, Svetolika Lazića 716.280 i 546.982,35 dinara.

U presudi se navodi da je Šikora osuđen jer je od septembra 2008. godine do februara 2009. godine u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Inđiji, Zubinom potoku i selu Leška, organizovao kriminalnu grupu da bi njeni pripadnici vršili promet naftnih derivata – motornog benzina i bezolovnog motornog benzina.

To su radili koristeći činjenicu da je, nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti AP KIM, u cilju pomoći građanima Srbije, koji su nastanjeni u severnom delu AP KIM, Vlada donela Uredbu o izvršenju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji AP KIM za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1244.

Tom uredbom je definisano da se na promet domaćih dobara, koji vrše obveznici PDV sa teritorije Republike van AP KiM na teritoriju AP KiM, ne plaćaju PDV i akcize.

Osuđeni su međutim, fiktivno prikazivali prodaju robe pravnim licima u severnom delu AP KiM, a zapravo su preuzete naftne derivate u rafineriji Pančevo kupljene od privrednih društava „Nafta“a.d. i PD „Petrobart“ d.o.o, koje su vršile uvoz sirove nafte u Srbiji, i nakon prerade nafte u rafineriji Pančevo prodavali vlasnicima pumpi na teritoriji Srbije, po ceni nižoj od prodajne.

Razliku u ceni zadržavali su za sebe i za pripadnike kriminalne grupe, te su preuzeli 760.505 litara naftnih derivata, a prodali 706.505 litara, i tako pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 36.561.380,70 dinara koju su delili između sebe.

Jedan deo su, posredstvom vozača, predavali Srđanu Vuloviću, Dejanu Vuloviću i Davoru Simiću, prema kome je krivični postupak razdvojen, koji su novac uplaćivali na račune privrednih društava: STR „SDL“ iz Leške, „Raškos“ d.o.o i „Starkos“ d.o.o. iz Zubinog potoka.

Nakon toga su vršili bezgotovinsko plaćanje robe privrednom društvu „Nafta“ a.d. i PD „Petrobart“ d.o.o., zatim u više navrata preuzete naftne derivate od navedenih privrednih društava zaista i odvozili na teritoriju AP KiM i isporučivali ih tim pravnim licima u količini koju su preuzeli.

Ssikora je osuđen i jer je od septembra 2008. godine do februara 2009. godine u Beogradu i Sremskoj Mitrovici, podstrekao odgovorna lica u privrednom „Karezma“ Nebojšu Kostića i Darka Berjana da iskorišćavanjem svog položaja i ovlašćenja, pribave sebi i organizovanoj kriminalnoj grupi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 1.500.000 dinara.

Stojisavljević je osuđen jer je od septembra 2008. godine do februara 2009. godine u Inđiji, kao vlasnik i direktor preduzeća „IN Pro Petrol“ d.o.o, iskorišćavanjem svog položaja pribavio sebi, Šikori i pripadnicima organizovane kriminalne grupe protivpravnu imovinsku korist u iznosu preko 1.500.000 dinara, na šta ga je podstrekao Šikora.

Takođe, prvostepenom presudom odbijena je optužba prema Milanu Bojadžiji, Zoranu Stojisavljeviću, Darku Berjanu, Draganu Birčaninu, Nebojši Kostiću, Dragutinu Isailoviću i Nebojši Ostojiću da su izvršili krivično delo zločinačko udruživanje.

Vlasnik privrednog drštva “Inter-export” i pumpi “Slap” Slaviša Purić i Stevan Purić koji je vlasnik pumpi “Super slap” su osuđeni jer su od novembra do decembra 2008. godine, u Beogradu, po prethodno dogovoru, iskorišćavanjem svog položaja i ovlašćenja, pribavili sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 1.500.000 dinara.

Okrivljeni Stevica Maksimović je osuđenjer je u periodu od septembra do decembra 2008. godine u Koceljevi, kao direktor privrednog društva „Maks Petrol“, iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 450.000 dinara.

Okrivljeni Vladimir Topalović je osuđen jer je od novembra do decembra 2008. godine, u Šapcu kao vlasnik i direktor privrednog društva „Top Junior“, iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 450.000,oo dinara.

Okrivljeni Svetolik Lazić je osuđen jer je od novembra do decembra 2008. godine u Valjevu kao vlasnik i direktor privrednog društva „Petrol” iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 450.000 dinara.

Izvor: Tanjug

Comments