Todosijević i Bratu o lokalnim izborima Todosijević i Bratu o lokalnim izborima

’’Ministar administracije lokalne samouprave Ivan Todosijević uoči lokalnih izbora sastao se danas sa ambasadorom OEBS-a na Kosovu, Janom Bratuom.Todosijević se najpre zahvalio Bratuu na njegovom angažovanju i naporima koje čini da lokalni izbori na Kosovu proteknu u demokratskoj atmosferi.Sagovornici su se složili da je na Kosovu stvorena kultura suštinski konkurentnih i fer izbora i da to predstavlja značajno demokratsko dostignuće koje prema tome treba potvrditi i na ovim lokalnim izborima.

Ministar Todosijević se zahvalio na stalnoj podršci, ističući da je bliska saradnja MALS-a i OEBS-a i u budućnosti veoma važna kako za ministarstvo tako i za lokalne samouprave.’’

 

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."