EU,GIZ i Opština Severna Mitrovica sprovode aktivnosti za čistiji grad

Danas je  u centru Kosovske Mitrovice u prisustvu građana, udruženja  i mladih aktivista predstavljen projekat  za  ekološki  čistiji i  uredjeniji grad po najvišim evropskim standardima. Planove će ubuduće i to najkasnije do kraja januara sprovoditi Evropska unija, GIZ i  Opština kosovska Mitrovica. U okviru planiranog projekta u gradu će biti  postavljeno 30  selektivnih kontejnera za odlaganje , smeća , otpada za reciklažu i medicinskog otpada, s tim što je predvidjeno da u bolničkom krugu  bude postavljen specijalni tzv.” ekoklav” za odlaganje medicinskog otpada koji vrsi sterilizaciju istog , pre nego sto bude upućen na deponiju. Ovo će svakako ići u prilog i odlaganju smeća na novoj deponiji čija je lokacija na teritoriji Opštine Zvečan.

Radi se o implementaciji strategije za konačno održivo tretiranje svih vrsta otpada koji se skuplja u našem gradu. Kako smo i ranije najavljivali izgradnja regionalne deponije je u toku i nalazi se u Opštini Zvečan, a time ćemo zaokružiti čitav krug menadžiranja otpada.Osim što ćemo dobiti značajnu donaciju u vrednosti od 500 hiljada evra ukupno, dobićemo najsavremenije kontejnere-zadnja reč tehnologije za odlaganje različitog  otpada uključujući i medicinski. Očekujemo i instaliranje“ autoklava“ koji će biti postavljen u samoj bolnici i služiće za sterilizaciju medicinskog otpada pre nego što se transportuje  iz bolničkog kruga i odloži u regionalnu deponiju. U bolničkom krugu će takođe biti bolje organizovano skladištenje i prikupljanje ovog otpada u profesionalnim kontejnerima koji su napravljeni isključivo za ovu svrhu“, rekla je šefica administrativne kancelarije za Severnu Mitrovicu Adrijana Hodžić dodajući  da slobodno može da najavi novu eru kada smo započeli bitku za recikliranje otpada koji se prikuplja u našem gradu.

Severna Mitrovica je administrativni centar i pored naših građana komunalne usluge koristi veliki broj studenata, te su ovakvi projekti dobrodošli i nećemo imati problema sa zagađenjem grada zbog nelegalnih deponija.  Obala Ibra više neće, prema rečima Hodžićeve  biti mesto za odlaganje smeća već za sport i rekreaciju.

Trideset kontejnera će biti raspoređeno na lokacijama  koje će prethodno biti  infrastrukturno  pripremljeni u saradnji  sa JKP “Standard“ koje je od samog početka uključeno u realizaciju započetog projekta.

 

Comments