Ministar Todosijević razgovarao sa ambasadorom Italije na Kosovu

Nakon sastanaka sa ambasadorima SAD-a i Nemačke, Ivan Todosijević ministar administracije i lokalne samouprave sastao se i sa ambasadorom Italije na Kosovu, Pjerom Kristoforom Sardijem, koga je upoznao sa aktivnostima ministarstva.

Dvojica zvaničnika su na sastanku razgovarali o trenutnoj političkoj situaciji, predstojećim lokalnim izborima, položaju nevećinskih naroda na Kosovu kao i svim drugim prioritetima radi stvaranja boljih uslova za život svih građana.

U otvorenom razgovoru došlo je do zaključka da je bliska saradnja između MALS-a i ambasade Italije veoma bitna za procese koji se dešavaju kao i za period koji dolazi.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."