Film “Prokleta mogućnost izbora” i koncert Garavog sokaka u Gračanici

Projekcija dokumentarnog filma “Prokleta mogućnost izbor” i koncert novosadske grupe Garavi sokak biće održani u utorak 10. oktobra u Domu kulture Gračanica, u Gračanici.

Dokumentarni film „Prokleta mogućnost izbora“ Biljane Gavrić govori o životu i borbi sa teškom svakodnevnicom dece na Kosovu i Metohiji, odnosno o uslovima u kojima ta deca žive, odrastaju i treniraju, povlačeći paralelu sa decom u Vojvodini.

Film će biti prikazan u velikoj sali Doma kulture „Gračanica“ u utorak 10. oktobra 2017. god. u 19 časova, a potom će u 20:30 časova koncert održati grupa „Garavi sokak“.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."