Simić:Podrška EU važna na Kosovu

Potpredsednik Skupštine Kosova Slavko Simić i šef poslaničkog kluba Srpske liste Saša Milosavljević, održali su sastanak sa Kristijanom Danijelsonom, generalnim direktorom Evropske komisije za pregovore o susedstvu EU i pregovore o proširenju.

Na sastanku su razgovarali o aktuelnim političkim događajima, doprinosu Srpske liste radu institucija, reformi u kontekstu SSP-Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i finansijskoj pomoći EU.

Učesnici su se složili da svaka politička partija treba da doprinese različitim sferama života na Kosovu, i u tom smislu istakli važnost ministarstava koje vodi Srpska lista za sve zajednice na Kosovu. Oni su dodatno naglasili potrebu za primenom zakona i usklađivanjem zakonodavstva sa EU tekovinom, kao i dinamičnije implementiranje SSP. U tom kontekstu, podrška EU Kosovu, uključujući opštine na severu, istaknuta je kao izuzetno važna, a predstavnici Srpske liste su pozdravili današnju ratifikaciju sporazuma IPA 2016 koja je usvojena u Skupštini i izrazili nadu da će deo sredstava biti iskorišćen za projekte u opštinama sa srpskom većinom, jer takva pomoć EU se smatra ekonomskim i infrastrukturnim doprinosom za Srbe na Kosovu.

Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da odlaže zahtev za članstvo Kosova u Unesku, navodeći da je reč o “pragmatičnom odlaganju”, uz koordinaciju sa uticajnim zemljama Zapada.

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."