Đurić i Đorđević: Srbija nastavlja da sprovodi odgovornu socijalnu politiku na KiM

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević sastao se sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem, saopšteno je iz Kancelarije za KiM.

„Republika Srbija nastaviće da sprovodi odgovornu socijalnu politiku na Kosovu i Metohiji, što podrazumeva intenziviranje socijalnih davanja i usluga za njene građane u pokrajini“, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Na sastanku je dogovoreno da bude izvršena analiza funkcionalnosti mreže socijalnih ustanova na Kosovu i Metohiji, a zatim i njihova reorganizacija i modernizacija u skladu sa potrebama i interesima korisnika socijalnih primanja, kao i razvoja novih socijalnih usluga.

„Posebna pažnja biće posvećena stimulisanju politike rađanja, sa ciljem snaženja demografskog potencijala srpskog naroda na Kosovu i Metohiji“, istakao je direktor Đurić.

Svim građanima Srbije na Kosovu i Metohiji, koji to žele, biće omogućeno da primaju penzije u skladu sa zakonima naše države, zaključeno je na sastanku. Svima koji to pravo nisu ostvarili, a ne primaju penziju ni u jednom drugom penzijskom sistemu, upućen je poziv da se obrate nadležnim institucijama Republike Srbije.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."