Predstavljen dokument „Učešće građana u opštinskom donošenju odluka na severu Kosova“

NVO „Nova društvena inicijativa“ danas je predstavila dokument pod nazivom „Učešće građana u opštinskom donošenju odluka na severu Kosova“.

Aca Mitić, programski direktor „Nove društvene inicijative“ , rekao je da su obrađivali ovu temu kako bi građane informisali o načinima na koje se mogu uključiti u proces donošenja odluka.

„Predstavili smo mehanizme sadržane u zakonu Kosova koji sadrži mehanizme uključivanja građana u proces donošenja odluka. Bitno je da dokument počinje definisanjem koncepta angažovanja građana, i samog participativnog upravljanja, naglašavajući njihovu važnost kako opštinskim službenicima tako i samim građanima“ rekao je Mitić.

Istakao je da zakon Kosova garantuje građanima pravo na pristup informacijama od javnog značaja, otvorene sastanke Skupštine, pravo na peticiju i savetodavne obdore, referendum..

Na pitanje zašto građani ne koriste u punom kapacitetu zakonom zagarantovane mehanizme, Mitić je rekao sledeće:

„Građani prosto nisu spremni da javno učestvuju u rešavanje problema novoformiranih Opština, i to je ono na čemu mi moramo da radimo. Istakao bih i nedostatak jasnoće u pogledu funkcionisanja Skupštine opštine i samih procedura i mehanizama za učešće građana u procese donošenja odluka“ kazao je Mitić.

Prema podacima „Kosovo mosaic“, razvojnom programa UN-a, samo 4,1 građana Kosova veruje da lokalne vlasti u potpuinosti uzimaju u obzir potrebe građana prilikom donošenja odluka.

Ovaj projekat je finansirala Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS) a sprovode ga Nova društvena inicijativa u saradnji sa RTV Mir iz Leposavića.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."