Senzorna soba i radni centar od danas u OŠSŠ “Kosovski božur”

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Kosovski božur“ otvorila je danas senzornu sobu i radni centar.

Marta Popović, direktorica OŠSŠ „Kosovski Božur“ je naglasila da je uz pomoć kolektiva i dece uspela da podigne nivo svesti ljudi da su ta deca deo društva.

„Ovakvi događaju su kod nas česti zato što smo se nametnuli društvu i ljudima koji nisu bili upućeni. Uz pomoć mog kolektiva i dece uspeli smo da im probudimo emocije da su ova deca deo društva, a ne samo pored nas.  Oni žive sa nama i imaju iste potrebe. Ovakvi događaju su bitni jer smo okupili ljude koji su bitni za rad ove škole, koji je podržavaju, i koji prenose evoje impresije i emocije drugim ljudima“ rekla je Popović.

Posebno se zahvalila Švajcerskoj brigadi KFOR-a i napomenula je da oni često pomažu ovoj ustanovi, a da su ove godine uz njihovu pomoć otvorili radni centar.

„Ove godine su nam pomogli da otvorimo radni centar koji je namenjen deci koja su završila školu, baš iz razloga što posle završavanja školovanja, sav uloženi trud da ih izvučemo iz porodica, iz loših socijalnih uslova, da ih socijalizujemo i uključimo u društvene tokove pada u vodu“ rekla je Popovićka.

Naglasila da će ovaj centar biti od pomoći i roditeljima jer će znati da su im deca borave u kontrolisanim uslovima i daće im više vremena da obavljaju druge zatatke važne za porodicu.

Adrijana Hodžić, šefica administracije Opštine Severna Mitrovica, rekla je da je ova senzorna soba jedina na Kosovu a na prostoru bivše Jugoslavije postoji samo 20 ovakvih soba.

„Dokazali smo da lokalna samouprava Opštine Severna Mitrovica nije zainteresovana samo za lake projekte, već smo se sa lakoćom uhvatili u koštac sa konkretnim problemima i potrebama, i drago mi je da konačno imamo jedan konkretan rezultat. Ovo sigurno neće biti kraj podršci ovoj deci, jer sledeći korak je poziv nevladinim organizacijama koje se bave sportom da ovu decu više aktiviraju“ rekla je Hodžić.

Kako je navela, vrednost projekta je 12700 eura, a lokalna samouprava je određenom sumom učestvovala u projektu.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."