U sredu predstavljanje dokumenta o preporukama za opstine i civilno društvo

U sredu 13. septembra 2017. godine u prostorijama Centra građanske energije u 11 časova, održace se prezentacija izveštaja “Učešće građana u opštinskom donošenju odluka na severu Kosova – participativno upravljanje u opštinama na severu Kosova“ a cilj je da se prikažu dostupni mehanizmi za učešće građana u odlučivanju na lokalnom nivou, uključujući njihovu svrhu, pravni osnov i prepreke za njihovo efikasno sprovođenje na severu Kosova.

Dokument se završava sa nizom preporuka za opštine i civilno društvo na severu Kosova, koji žele da poboljšaju nivo upravljanja u regionu u okviru postojeće političke konfiguracije.

 

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."