U sredu predstavljanje dokumenta o preporukama za opstine i civilno društvo

U sredu 13. septembra 2017. godine u prostorijama Centra građanske energije u 11 časova, održace se prezentacija izveštaja “Učešće građana u opštinskom donošenju odluka na severu Kosova – participativno upravljanje u opštinama na severu Kosova“ a cilj je da se prikažu dostupni mehanizmi za učešće građana u odlučivanju na lokalnom nivou, uključujući njihovu svrhu, pravni osnov i prepreke za njihovo efikasno sprovođenje na severu Kosova.

Dokument se završava sa nizom preporuka za opštine i civilno društvo na severu Kosova, koji žele da poboljšaju nivo upravljanja u regionu u okviru postojeće političke konfiguracije.

 

 

Comments