Kozarev i Bratu o političkoj situaciji i izborima

Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev sastao se danas sa šefom Misije OEBS-a na Kosovu i Metohiji Janom Bratuom.

Kozarev i Bratu razgovarali su o političkoj situaciji i predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji.

Posebna pažnja posvećena je pitanju povratka interno raseljenih lica i mogućnosti da se efikasnije garantuje ostvarivanje njihovih prava, kao i prava svih nealbanaca na Kosovu i Metohiji.

Jedna od tema razgovora bila je i predstojeća konferencija „Ljudske dimenzije“, koju tradicionalno u Varšavi organizuje OEBS-ova Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."