U Prištini danas sahrana penzionisanog novinara Mihaila Stojakovića

Penzionisani novinar Mihailo Stojaković preminuo je dana 01.08.2017 u Pančevu. Sahrana će se obaviti danas u 12 časova i 30 minuta na prištinskom groblju u porodičnoj grobnici.

Mihailo Stojaković rodjen je 09.05.1929 godine u selu Miloševu kraj Prištine.

Svoj radni vek započinje na izgradnji rudnika Kososvo u Obiliću,nastvalja ga, kratko, kao učitelj u Miloševu i Prištini.

Završio je visoku generalštabnu školu. Studirao je na Pravnom fakultetu u Prištini.

Od pedesetih godina prošlog veka bavi se novinarstvom,publicistikom i društvrnim radom, najviše u svojem matičnom prištinskom Jedinstvu, gde je obavljao različite funkcije od novinara do urednika,glavnog urednika,upravnika novinarske škole, zamenika generalnog direktora ali i kao saradnik Radio Prištine, dopisnik sa Kosova i Metohije uglednih beogradskih štampanih i elektronskih medija kao Politika, Politika Ekspres, Tanjug, Frankfurtskih Novosti izdanje na srpskom jeziku, Radio Beograd i dr. Obavljao je odgovorne funcije u Udruženju Novinara Kosova, Srbije i Jugoslavije.

Za svoj rad više puta je nagradjivan. Nosilac je ordena Rada SSRNJ i drugih vojnih i civlnih odlikovanja. Posebno su mu omiljene bile nagrade za reportaže sa Kosova i Metohije koje su ga proslavile.

I kao penzioner bavio se novinarstvom i društvenim radom. Uredjivao je list Borac iz Rakovice, časopis udruženja učesnika svih ratova Opstine Rakovica.

Poslednje godine svog života proveo je u Kosovskoj Mitrovici.

Izvor: TV Most

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."