Srpska lista: Boško Obradović zagovornik politike zabijanja glave u pesak

Predsednik pokreta „Dveri“ Boško Obradović još jednom je dokazao da je, kada je o Kosovu i Metohiji reč, glavni zagovornik politike
zabijanja glave u pesak, zbog čega on lično ne trpi nikakvu političku štetu, jer je podrška koju uživa među građanima ionako beznačajna, ali
štetu i te kako trpe građani Srbije u južnoj pokrajini, saopštila je Srpska lista .

“Stalno insistiranje na tome da sa Albancima na Kosovu i Metohiji treba prekinuti svaki dijalog i potpuno zanemarivanje činjenice da Srbija i
srpski narod moraju da opstanu i napreduju u realnom geopolitičkom okviru jesu izraz hronične političke slabovidosti i nezrelosti.Ako je Obradovićev jedini doprinos nastojanjima da se formuliše dugoročna i ostvariva nacionalna strategija za očuvanje srpskih interesa na Kosovu i Metohiji poruka da je svaki dijalog sa Albancima isto što i predaja Kosova i Metohije, sasvim je jasno zašto su on i njegov pokret osuđeni da trajno tavore na političkoj margini, gde je štetočinama i mesto.

„Noj stretegija“, čiji je Obradović zagovornik, dugo je bila odlika srpske politike na Kosovu i Metohiji, ali ova generacija sebi ne može
da dozvoli zatvaranje očiju pred problemima, a Srbi o našoj južnoj pokrajini moraju da počnu da na zreo i odgovoran način razgovaraju i
između sebe i sa Albancima.

Smatramo da srpski narod na Kosovu i Metohiji nikada više ne sme biti talac neodgovornih političara poput Boška Obradovića, čije fantazije
stvaraju realne probleme našem narodu u pokrajini.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."