Danas testiranje kandidata prijavljenih na konkurs koji je raspisala Opština Severna Mitrovica

Opštinska administracija u  Severnoj Mitrovici nedavno je objavila konkurs za prijem 168 radnika u stalni radni odnos.Danas je posle izvršene selekcije pozvano više od 900 kandidata na  proveru znanja putem pismenog testa

Testiranju na fakultetu Tehničkih nauka, ispred severnomitrovačke opštine, prisustvuje šefica administracije Adrijana Hodžić

“U toku je testiranje svih onih kandidata koji su konkurisali za posao na konkurs koji je objavila opština Severna Mitrovica.Ukupno se prijavilo skoro 3000 kandidata,medjutim komisija koja je radila u okviru opštinske administracije selektirala je 916 kandidata i svi kandidati su iz opštine Severna Mitrovica.513 kandidata se prijavilo za sektor zdravstvai to za rad na pozicijama medicinskih sestara, medicinskih tehničara, loaboranata i administrativnih radnika u oblasti zdravstva.

Sto se tiče obrazovanja ukupno je selrektirano 403 kandidata koji su konkurisali u okviru pozicije za učitelje, pedagoge, vaspitače, psihologe i sociologe i administrativne radnike u okviru obrazovanja. Za sada nema nikakvih problema a testiranje se obavlja u zgradi Fakulteta tehničkih nauka koja nam je na raspolaganju sa dve učionice i dva amfiteatra.Tako je organizovano da će se testiranje svih 916 kandidata obaviti danas , po grupama i u različitim terminima”, rekla je Hodzićeva za naš program.

Nakon pisanog dela, sledi ponovna selekcija, a potom i usmeno testiranje.

 

Comments