Bez vanredne situacije u Srbiji?

U Srbiji se u narednih nekoliko dana prognoziraju tropske temperature i biće na snazi crveni meteoalarm, ali, po svemu sudeći neće biti proglašena vanredna situacija.

Nijedna opština ni grad, a pogotovu oni gde bi temperatura mogla da pređe 40 stepeni, lokalne samouprave, odakle po zakonu i treba da potekne takav predlog, neće poslati predlog Vladi Srbije za uvođenje vanredne situacije, piše Blic.
Međutim, sve opštine će biti u stanju pripravnosti – na prometnim mestima postaviće cisterne sa pijaćom vodom, a na lokalnim televizijama svakodnevno savetovati građane kako da se ponašaju tokom vrućina.
Zakon o vanrednim situacijama nije definisao temperaturu, kao što je to slučaj i sa najvećim brojem evropskih zakona, kada se proglašava vanredna situacija.
Međutim, osnov za postupanje je kada dođe do poremećaja u velikom broju lokalnih samouprava da to iziskuje preduzimanje odgovarajućih mera.
Inicijativu za proglašenje vanredne situacije podnose gradovi i opštine koji su ugroženi visokim temperaturama.
Odluku da se situacija u zemlji proglasi vanrednom donosi Republički štab i potom je prosleđuje Vladi, pa čim ministri daju zeleno svetlo počinje primena, a to je, po pravilu, odmah.
Kada bi došlo do proglašenja vanredne situacije, ono što su preporuke Ministarstva za rad i socijalnu politiku, a koje se uglavnom odnose na rad na otvorenom i koje se uglavnom ne poštuju, bile bi naredbodavne.
Tada se preduzimaju mere poput skraćenja radnog vremena i dopremanja pijaće vode ugroženom stanovništvu.

U Srbiji veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 stepeni, za vikend ponegde i oko 41 stepen.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."