UNS: Kosovski tim UN diskriminiše srpske novinare

Udruženje novinara Srbije (UNS) sa svojim ogrankom na Kosovu oštro protestuje što Kosovski tim Ujedinjenih nacija (UNKT), koji je pozvao medije na “Forum o održivom razvoju”, nije obezbedio prevod novinarima koji događaj prate na srpskom jeziku.

UNKT, koji okuplja sve organizacije Ujedinjenih nacija na Kosovu, organizuje danas u Prištini „Forum o održivom razvoju“ na kom govore premijer Kosova Isa Mustafa, direktor USAID-a Džejms Hop, kao i drugi visoki zvaničnici UN-a i Evropske unije.

Prevod za novinare koji događaj prate na srpskom jeziku je izostao, uz neprihvatljivo obrazloženje organizatora da nisu uspeli da obezbede prevodioca.

UNS ističe da se radi o diskriminaciji novinara srpskih redakcija, još jednoj u nizu, kada se ima u vidu pravo srpske zajednice na upotrebu jezika.

UNS od kancelarije Ujedinjenih nacija na Kosovu traži da se javno izvini novinarima srpskih redakcija koji su došli na događaj i objasni kako je moguće da jedino nije obezbeđen prevodilac za srpski jezik, a angažovani su prevodioci za albanski i engleski jezik.

UNS smatra da se ovakvom praksom ne krši samo Zakon o upotrebi jezika, već i ugrožava pravo na informisanje garantovano brojnim međunarodnim konvencijama.

Podsetimo, UNS je sa svojim ogrankom na Kosovu više puta protestovao zbog kršenja Zakona o upotrebi jezika od strane kosovskih i međunarodnih institucija i nastaviće da prati i suprotstavlja se kršenju zakonske i ustavne obaveze o ravnopravnoj upotrebi službenih jezika, navodi se u saopštenju UNS-a

 

 

Comments