Trandafilova: Sud će goniti zločince, ne celu OVK

Predsednica Specijalizovanih veća Kosova Ekaterina Trendafilova izjavlila je za BIRN da Specijalni sud nema etničkih predrasuda, da će štititi svedoke od zastrašivanja i da će pravdu sprovoditi nepristrasno i nezavisno.
Novoformirani sud sa sedištem u Hagu, pred kojim će se suditi bivšim pripadnicima Oslobodilačke vojske Kosova, neće biti etnički pristrasan, jer će goniti samo lica osumnjičena da su počinila zločin, ne i samu OVK, rekla je Trendafilova.

Ona je obećala da će sud na odgovarajući način zaštititi svoje svedoke, s obzirom na manjkavosti tog sistema u prethodnim pokušajima krivičnog gonjenja pripadnika OVK i izrazila nadu da će rad suda doprineti unapređenju vladavine prava na Kosovu.

Kao sudija i predsednica Specijalizovanih veća staraću se da ona ispune svoj mandat tako što će primenjivati zakon koji je usvojila Skupština Kosova i pravilnik koji su usvojile sudije, kazala je Trendafilova.

Ona je istakla da je jedan od narednih prioriteta suda da se obrati žrtvama i da im u potpunosti objasni koja su njihova prava i koji su uslovi za prijavljivanje, kao i da uveri svedoke da postoje jake zaštitne mere koje preduzimaju Specijalizovana veća.

Na pitanje u kojoj meri sud mora da bude senzitivan, s obzirom na trenutne političke uslove na Kosovu, Trendafilova je rekla da su Specijalizovana veća pravosudna institucija, nezavisna u vršenju svojih funkcija i svog mandata, u skladu sa zakonom koji je prihvatila i usvojila apsolutna većina poslanika Skupštine Kosova, i da se tu ne readi o senzitivnosti.

Mi nastavljamo svoju misiju onako kako je propisano Zakonom, bez obzira na političke procese na Kosovu, naglasila je Trendafilova.

Ona je posebno ukazala da Specijalizovana veća neće krivično goniti nijednu etničku grupu ili organizaciju, već samo pojedince.

Zakon jasno predviđa individualnu krivičnu odgovornost, što znači da lica mogu da se smatraju odgovornim samo za krivična dela koja su počinila kao pojedinci, a ne kao predstavnici jedne etničke grupe, ili zajednice, objasnila je Trendafilova.

Prema njenim rečima, posebno je važno istaći da će žrtve imati mogućnost da učestvuju u postupku, a imaju i pravo da traže odštetu, ukoliko se optuženi proglasi krivim.

Kada se optuženi proglasi krivim za neko krivično delo, sudije mogu da mu nalože da plati određene reparacije žrtvama, kolektivno ili pojedinačno, kazala je Trendafilova.

Comments