Pojednostavljene procedure za dobijanje kosovskih dokumenata

Zamenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Milan Radojević rekao je za RTS da administrativno uputstvo, koje su usvojile kosovske vlasti, u suštini uprošćava proceduru dobijanja kosovskih dokumenata.

Kosovske vlasti su odnedavno usvojile administrativno uputstvo kojim se pojednostavljuje procedura za dobijanje dokumenata, bez kojih na Kosovu i Metohiji nije moguće ostvariti neka od osnovnih ljudskih prava – poput prava na penziju, prava na primanja po socijalnim šemama.

Zamenik kosovskog ministra unutrašnjih Milan Radojević rekao je za RTS da je nakon sukoba na KiM dobijanje kosovskih dokumenata bilo je teško za Srbe koji su ostali da žive na teritoriji KiM, naročito za one koji su bili proterani sa svojih ognjišta.

Prema njegovim rečima, administrativno upitstvo u suštini uprošćava proceduru dobijanja kosovskih dokumenata.

“Mi očekujemo da će ona najviše pomoći raseljenim Srbima. Naime, ovim uputstvom definiše se procedura dobijanja kosovskih dokumenata”, rekao je Radojević.

Više godina unazad, Priština je kao razlog za odbijanje davanja kosovskih dokumenata Srbima koristila izgovor da nemaju pristup informacijama, da nemaju pristup matičnim knjigama Republike Srbije. I taj problem je, kako kaže Radojević, rešen.

Kako kaže, Briselskim sporazumom od pre par godina je to rešeno. Kopije matičnih knjiga za teritoriju KiM su predtate zvaničnicima u Prištini, pa je otklonjena i poslednja prepreka da bi se primenjivalo administrativno uputstvo, da bi pre svega, raseljeni Srbi dobili kosovska dokumenta.

Uputstvo se odnosi i na osobe koje bi preko supružnika trebalo da imaju pravo na kosovska dokumenta, a nisu sa Kosova i Metohije. Radojević kaže da administrativno uputstvo reguliše i to pitanje jer postoji veliki brtoj građana čiji su supružnici sa teritorije centralne Srbije.

“Ovo uputstvo i to rešava. Ukoliko jedan od supružnika poseduje kosovska dokumenta ovo administrativno uputstvo omogućava da drugi supružnik, koji je rođen na teritoriji centralne Srbije, po automatizmu dobije kosovska dokumenta”, rekao je Radojević.

Prema njegovim rečima, to uključuje i decu rođenu na teritoriji centralne Srbije.

Ljudima su potrebna sva dokumenta, od izvoda rođenih i venčanih, lične karte, vozačke dozvole pa do izvoda umrlih kako bi mogli imovinun da prepišu na svoje naslednike.

“Srbima su neophodna sva dokumenta”, istakao je Radojević.

Govoreći o tome za koja prava su Srbi na Kosovu i Metohiji uskraćeni ako ne poseduju lokalna dokumenta, Radojević kaže da neposedovanje kosovskih dokumenata Srbima uskraćuje osnovna ljudska prava, njima nije omogućena ni osnovna sloboda kretanja.

“Kretanje po Kosovu nije moguće ukoliko nemate kosovska dokumenta, ne možete ostvariti prava na penziju, na pravo socijalnu pomoć. Najosnovnija ljudska prava predviđena širom Evrope, su uskraćena Srbima na KiM zato što ne poseduju kosovska dokumenta”, rekao je Radojević.

Radojević se nada da će administrativno uputstvo rešiti taj problem jer Ministarstvo unutrašnjih poslova je donelo uputstvo i ono će zvanično stupiti na snagu u ponedeljak.

Do kraja nedelje Agencija za civilnu registraciju, koja je nadležna za rad matičnih službi, zadužena je da pošalje jasne instrukcije svim matičnim službama na KiM kako će se ovo uputstvo sprovoditi.

Iako očekuje poteškoće u sprovođenju administrativnog uputstva, Radojević veruje da će se uputstvo sprovesti do kraja i omogućiti građanima pristup dokumentima.
 

Izvor: RTS

Foto: Dejan Simićević

Comments