Fakultet umetnosti PU upisuje 48 studenata na osnovnim studijama

Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu u školskoj 2017/2018. godini, upisaće ukupno 48 studenata na osnovnim akademskim studijama, na tri odseka – za likovne, muzičke i dramske umetnosti.
„Polaganje prijemnog ispita biće održano od 3. do 5. jula za sve odseke. Na sajtu našeg fakulteta postoje tri zasebna informatora za sva tri odseka gde se studenti mogu detaljno informisati“, rekla je, gostujući u programu Radio Kosovske Mitrovice prodekan Odseka za likovne umetnosti Ester Milentijević.
U cilju približavanja Fakulteta potencijalnim studentima, u planu je da se uvede praksa održavanja Dana otvorenih vrata, kaže Aleksandra Trajković, prodekan Odseka za muzičke umetnosti.
„Imali smo ideju da omogućimo studentima da se upoznaju sa našim profesorima i sa sadašnjiom studentima kako bi se upoznali sa onim što ih kod nas eventualno čeka. Ta vrsta konsultacije je nužna za naš fakultet koji je specifičan jer mi ne možemo kao ostali fakulteti da okačimo testove i vežbe na sajt. Radićemo na tome i nadamo se, već od februara da će taj projekat da krene“, kaže Trajković.
Govoreći o uslovima rada, Milentijević i Trajković se slažu da se situacija kontinuirano poboljšava.
Pored prostorija u Kolašinskoj ulici, gde je administrativno sedište i gde se održavaju predavanja, Fakultet na raspolaganju ima Galeriju u Drvarskoj ulici a i dalje se pojedina predavanja održavaju u prostorijama OŠ „Vuk Karadžić“ u Zvečanu.

Školarina ostaje na prošlogodišnjem nivou i iznosiće 100.000 dinara.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."