KFOR je ključni faktor u održavanju mira i zaštiti verskih objekata

Zamenik premijera Branimir Stojanović sastao se danas sa zamenikom pomoćnika generalnog sekratara NATO-a za operacije, Džonom Manzom.

Oni su razmenili mišljenja u vezi sa situacijom na Kosovu, i razgovarali o bezbednosti, zaštiti verskih objekata, kao i o trenutnoj političkoj situaciji koja je nastala nakon parlamentarnih izbora.

Stojanović i Manza  su se složili da je prisustvo KFOR-a važno i da KFOR ostaje  ključni faktor u očuvanju bezbednog i mirnog okruženja.

Razgovarali smo o bezbednosti, izazovima koji postoje, ključnoj ulozi koju KFOR ima za bezbednost, naročito u zaštiti verskih objekata i srpskog naroda u izolovanim enklavama.

Sastanku je takođe prisustvovao  Direktor Kancelarije za Pitanja Zajednica, Ivan Tomić, Silvia Mareti iz međunarodnog osoblja NATO-a, i Džoana Drabek, specijalni savetnik komandanta KFOR-a.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."