Održana sednica po hitnom postupku SO Zvečan

SO Zvečan zasedala je danas po hitnom postupku, a jedina tačka dnevnog reda bio je rebalans budžeta.

Nebojša Jevtić, VD glavnog finansijskog službenika, objasnio je zašto je rebalans budžeta bilo potrebno uraditi.

“Taj rebalans se radi jer su nam sredstva iz 2016. godine maknuta iz kategorije roba i usluga, znači povučena su u trezor. Mi kasnimo sa isplatama dugovanja prema ekonomskim dužnicima. Inače, mi smo budžet za 2017. godinu radili po pravilu, ali sada radimo rebalans da bi smo mogli da prebacimo sredstva iz jedne kategorije u drugu, kako bi smo mogli dugove da namirimo. Mi smo imali obećanja premijera Ise Mustafe i vlade da će se sredstva vratiti, međutim do današnjeg dana nisu vraćena, i u zadnjem trenutku moramo da radimo rebalans jer ekonomski dužnici traže isplatu dugovanja, a mi sve to moramo da namirimo“ rekao je Jevtić.

Comments