Održava se konferencija o zaštiti životne sredine

NVO InTER (Institut za teritorijalni i ekonomski razvoj) održava danas konferenciju na temu „Zaštita životne sredine na Kosovu“. Ovaj projekat je započet januara 2016. godine, a završava se juna ove godine. U diskusiji učestvuju kompetentni stručnjaci iz oblasti ekologije, poljoprivrede i šumarstva I raspravljaće o najvažnijim ekološkim problemima današnjice na Kosovu i Metohiji I pokušaće da daju predloge najpraktičnijih I najjednostavnijih rešenja.
Dragiša Mijačić, direktor InTER-a rekao je da kroz ovaj projekat pokušavaju da vide na koji način privreda može da iskoristi te potencijale u smislu otvaranja novih radnih mesta i povećanja ekonomskog razvoja.
„Zaštita životne sredine je jedan od globalnih fenomena i potreba. Nema održivog razvoja bez zaštite životne sredine, i u tom smislu smo pokrenuli ovaj projekat koji finansira EU u realizaciji InTER-a koji ima za cilj da objasni građanima i privredi kompleksnosti primene legislative u oblasti zaštite životne sredine“ rekao je Mijačić.
Luiđi Brusa, šef sektora za saradnju Kancelarije EU na Kosovu istakao je da je Kancelarija EU na Kosovu tu da pruži svaku pomoć.
„Životna sredina je bitna jer je u direktnom odnosu sa kvalitetom života, zaštiti vazduha za građane. Zabrinuti smo ali i srećni što možemo da pružimo deci bezbedniju životnu sredinu. Naš cilj je da pomognemo i da budemo uz vlasti Kosova. Ovde smo da pomognemo na najbolji način na koji možemo kako bi smo poboljšali kvalitet života građanima Kosova“ rekao je Brusa.
Početkom juna će biti objavljena studija koja će biti prosleđena relevantnim institucijama.
Projektom su obrađivane sledeće teme: „Komunalni otpad kao šansa za ekomomski razvoj“, „Šume na Kosovu-bogatstvo koje nestaje“ i „Poljoprivreda i životna sredina“.
Projekat finansira EU a implementira ga NVO InTER.

Comments