Kandidature povlače kandidati iz Štrpca koji nisu na Srpskoj listi

Liste Aleksandra Jablanovića, Slobodana Petrovića i Nenada Rašića, ostaju sve više bez kandidata za poslanike. Marija Simanović iz Štrpca koja je na listi PDS-a bila kandidat za poslanika i Miodrag Basarić iz Štrpca koji je na listi Aleksandra Jablanovića bio kandidat za poslanika, uputili su zahtev CIK-u za povlačenje sa gore navedenih listi. U zahtevu koji je CIK-u upućen 20. 05. 2017. godine stoji da se pomenuti kandidati nisu svojevoljno našli na ovim listama i da zahtevaju hitno povlačenje sa istih.

U zahtevu takođe stoji da Kancelarija za potvrđivanje političkih partija protivno njihovoj volji ne želi da prihvati zahtev, kao i to da politički subjekt ne želi da izvrši zamenu kandidata ali se oni ne smatraju kandidatima na listama Progresivno Demokratske stranke i Partije kosovskih Srba .

Sem Basarića i Simanovićeve, svoju kandidaturu su povukli i Goran Milićević, Milan Kostić, Zlatko Sekulić i Biserka Kostić sa liste Progresivno Demokratske Stranke.

Postoje indicije da će do izbora 11. juna nastaviti povlačenje kandidata i raskid koalicija koje ne nastupaju na izborima zajedno sa Srpskom listom.

Izvor: TV Most

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."