Danas ugovori za 11 osoba sa posebnim potrebama

U Opštini Kosovska Mitrovica danas u 11 časova biće uručeni ugovori  o angažovanju licima sa posebnim potrebama kao i 11 osoba koji su angažovani u okviru javnih radova, a koji će raditi pri Opštinskoj upravi i Narodnoj tehnici.

Ugovore će dobiti ukupno 11 lica.

“Ova saradnja između Nacionalne službe za zapošljavanje, Opštine i Narodne tehnike doprinosi angažovanju osoba sa invaliditetom, ne samo u poslovne već i u sve društvene tokove.Privremeni organ Opštine Kosovska Mitrovica svake godine uposli određeni broj osoba sa invaliditetom i zahvaljujući tome se znatno unapredio životni standard ovih osoba”, saopšteno je iz Opštine.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."