SInergija: Konferencija o značaju očinstva u prevenciji rodno zasnovanog nasilja

U organizaciji Omladinskog edukativnog kluba Sinergija 15. i 16. maja u Kosovskoj Mitrovici održaće se konferencija “Super tata-Aktivno očinstvo i prevencija rodno zasnovanog nasilja”.
Na konferenciji će biti analiziran značaj aktivnog očinstva u prevenciji rodno zasnovanog nasilja.
Konferenciju je podržao Populacioni fond Ujedinjenih nacija na Kosovu.

Comments