Predsednica Specijalnog suda: Prioritet je izgradnja funkcionalnig pravnog okvira

Sudija Ekaterina Trendafilova se danas u Hagu obratila medijima na svojoj prvoj konferenciji za štampu od stupanja na dužnost predsednika Specijalizovanih veća Kosova 12. januara 2017.

Ona je izložila  svoju viziju i prioritete u formiranju  Specijalizovanih veća, a govorila je i o postignutim rezultatima i budućim rokovima.

Sudija Trendafilova je naglasila da je od samog preuzimanja funkcije njen najveći prioritet i glavni fokus izgradnja funkcionalnog pravnog okvira Specijalizovanih veća.

“U svim svojim dosadašnjim aktivnostima, rukovodila sam se snažnom motivacijom da se naša ustanova pridržava najviših standarda iz pravne oblasti, da uspostavimo najbolju praksu, donesemo najkvalitetnije sudske odluke i obavljamo svoju delatnost sa najvišim stepenom profesionalizma i integriteta,” izjavila je predsednica Trendafilova.

Izrazila je zadovoljstvo do sada ostvarenim napretkom koji su Specijalizovana veća postigla uz ambiciozne rokove i bez ikakvih zastoja. Nakon intenzivnog i strogog procesa selekcije na osnovu kojeg su imenovane sudije na Listu međunarodnih sudija, usvojeni su ključni dokumenti neophodni za vođenje postupaka pred Specijalizovanim većima: Pravilnik o postupku i dokazima (kojim se reguliše vođenje krivičnog postupka na svim nivoima Specijalizovanih veća), Pravilnik o raspoređivanju sudija (kojim se definišu kriterijumi na osnovu kojih predsednik raspoređuje sudije sa Liste na konkretni predmet) i Kodeks sudijske etike (koji određuje profesionalne standarde za sudije).

Svi usvojeni dokumenti, uključujući sadašnju verziju Pravilnika o postupku i dokazima, su dostupni na tri jezika na internet stranici Specijalizovanih veća Kosova.

Foto: Tanjug

Comments