Okrugli sto: Kako se obrazovati i uspeti u nestimulativnoj sredini ?

Okrugli sto „Kako se obrazovati i uspeti u nestimulativnoj sredini“, koji organizuje Centar za razvoj zajednica, biće održan sutra u 18 sati u prostorijama Centra za civilnu energiju u 18 sati.
Kakvo obrazovanje pružaju postojeće škole mladima? Koliko su mladi obrazovani i informisani? Da li su diploma, visoka ocena, magisterij i doktorat merilo obrazovanja, informisanosti, kritičkog razmišljanja, veština rešavanja problema, doprinosa i aktivne uloge pojedinca u društvu, konačno etičnosti? Kakvo obrazovanje pružaju škole u inostranstvu? I šta mladi ljudi mogu da učine na razvoju sopstvenih kapaciteta i veština u nestimulativnoj sredini?
Ovo su samo neka od pitanja na koja će kroz svoje lične priče i primere da odgovore Milica Orlović – masterant Evropskih studija koja se bavi pitanjem rodno zasnovanog nasilja, Branislav Nešović – student doktorskih studija Centralno-evropskog univerziteta i softver developer Nikola Jevtić.
Projekat “Intelektualci u dijalogu, građani u debati“ podržava Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS).

Comments