OEBS: Odluka o brojanju glasova biće doneta do 19 časova

Sva biračka mesta su otvorena na vreme i sve protiče u najboljem redu,  potrvdio je Senad Šabović portparol OEBSa za Radio Kosovska Mitrovica.

U skladu sa ustaljenim modelom iz 2012, primenjenim 2014. i2016. operacija sakupljanja glasova je operacija OEBS-a, i osoblje se  nalazi se u svakoj jedinici za prikupljanje, na svakoj glasačkoj kutiji i na svakoj lokaciji .  Koordinacija sa bezbednosnim organima i integritet izbornog procesa su nadležnost OEBSa.

Kada je u pitanju brojanje glasova sa Kosova i Metohije, Šabović kaže da će postupiti u skladu sa okvirom zkoji nalaže da u toku dana OEBS  donese odluku. Nakon što razmotri uslove, najpre bezbednosne , doneće konačnu preporuku oko brojanja. To još nije doneto, biće odlučeno  do 19 sati, rekao je on.

Comments