Stojanović i Tanin razgovarali o političkoj situaciji i platformi Naš plan

Trenutna politička situacija, programska platforma Naš plan i razvoj novih inicijativa, teme su o kojima su razgovarali zamenik premijera Branimir Stojanović i sprecijalni predstavnik generalnog sekretara UN na Kosovu Zahir Tanin.

Na sastanku je bilo reči o koordinaciji i budućoj saradnji Kabineta zamenika premijera i UNMIK-a.

Zamenik premijera je šefa misije UN-a na Kosovu i njegove saradnike informisao o trenutnoj političkoj situaciji i o uslovima u kojima žive Srbi. Ponovio je  važnost formiranja Zajednice srpskih opština.

Posebna pažnja na sastanku je posvećena programskoj platformi Naš plan,  projektima koji su od važnosti za sredine sa manjinskim stanovništvom, kao i razvoju novih inicijativa.

Sagovornici su se složili da treba nastaviti koordinaciju i saradnju.

Pored Stojanovića i Tanina, sastanku su prisustvovali i Dejan Radivojević UNDP savetnik za politiku i održivi razvoj, Kristofer Koleman zamenik specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN na Kosovu i Pol Partner savetnik specijalnog predstavnika UN na Kosovu.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."